HYRCANY TEA; A FOREST OF FLAVOR

ما نسل سوم از یک خانواده چایکار در املش هستیم. جایی در دامنه جنگل‌های هیرکانی در جنوب دریای کاسپین. پدران و مادران ما در دهه‌های بیست و سی خورشیدی روی زمین‌هایی کار کردند که بدل به نخستین باغ‌های چای منطقه شد. اکنون املش یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های چای سیاه و بزرگترین ناحیه تولید برگ سبز چای در کشور است.

دوره جدید فعالیت خانواده، هفتاد سال پس از نخستین روزهای باغداری، با رویکرد اکولوژیکی نوینی به کشاورزی از سر گرفته شده است؛ اینک هشتمین سالی است که استفاده از انواع سموم و کودهای شیمیایی را متوقف کرده‌ایم و پس از اصلاح و جوان‌سازی بوته‌ها به نگهداری پایدار و ارگانیک دست یافته‌ایم.

ما نسل سومی‌ها به عنوان میراث‌دارانِ یک سده تاریخِ کشت و صنعتِ چای در گیلان، بر آن شدیم تا به احیای کارگاهِ تولید چای خانوادگی پس از گذشت حدود نیم قرن از فعالیت سابقِ آن، درست در همان محل و ساختمانِ نخستین بر آییم. اکنون با برنامه و نگرشی نو به راه‌اندازی کارگاه چایسازی تخصصی هیرکانی اقدام کرده‌ایم. آرمان و ایدهٔ مرکزی این فعالیت بر دو پای ایستاده است: کشاورزی تجدید پذیر و تولید تخصصی.

وبسایت هیرکانی پنجره‌ای است گشوده به باغ چای و کار در کارگاه.